Övrigt

07 februari, 2023
Nyheter

Hur kan vi få in mer förnybart i fjärrvärmesystemen? Det undersöker professor Urban Persson inom ett av IEA:s internationella samarbetsprojekt. Han upplever att utvecklingen i Europa hittills har gått för…

https://termoinnovation.se/fjarrvarme-ar-en-nodvandighet-for-smarta-energisystem/
22 december, 2022
Nyheter

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom…

https://termoinnovation.se/helhetsperspektiv-och-samverkan-ar-termos-styrkor/
21 december, 2022
Projekt

Projektet projekt fokuserar på energianvändning och energieffektiva lösningar för ett typiskt skol/campusområde i den besökta regionen i Kina. Som referensfall användes värme- och varmvattensystemet i ett studenthem på ett campusområde…

https://termoinnovation.se/projekt/effektiva-system-for-varme-varmvatten-och-kyla-for-campusomraden-i-kina/
21 december, 2022
Projekt

I detta projekt undersöks de affärsmässiga, särskilt rättsliga, förutsättningarna för att introducera och driva balanserade termiska nät, BTN. Det övergripande målet med projektet är att analysera och skapa förståelse för…

https://termoinnovation.se/projekt/balanserade-termiska-nat-nydanande-smaskalig-energidelning-rattsliga-och-ekonomiska-forutsattningar/
19 december, 2022
Projekt

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för…

https://termoinnovation.se/projekt/utveckling-av-kombinerat-energilager-varmevaxlare-for-pcm-med-luft-som-varmebarare/
28 november, 2022
Nyheter

2022 var året då energi dominerade den offentliga debatten som aldrig förr. Utvärdering av Termoprogrammet visar att samverkan bidrar till kompetensuppbyggnad, så mer samverkan blir ett mål för programmet under…

https://termoinnovation.se/mer-samverkan-inom-termo-malet-for-nasta-ar/
21 november, 2022
Projekt

Projektet ska undersöka hur optimeringen av köldbärarflödet i bergvärmeanläggningar kan leda till energibesparingar och öka prestandan med 10–40 procent. Det görs genom modellering, studier av statistiska parametrar samt validering genom…

https://termoinnovation.se/projekt/optimalt-flode-i-bergvarmepumpar-kan-oka-prestandan-upp-till-40-procent/
01 november, 2022
Nyheter

Deltagarna i Termoprogrammet vill att en kommande programperiod av Termoprogrammet lägger större vikt vid bland annat sektorskoppling och affärsmodeller. Det framkom när heldagskonferensen Termodagen arrangerades den 20 oktober.

https://termoinnovation.se/onskemal-mer-fokus-pa-sektorskoppling-och-affarsmodeller-i-termo-2/
01 november, 2022
Nyheter

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med…

https://termoinnovation.se/forskning-och-innovation-for-framtidens-energisystem/
23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/