Övrigt

17 maj, 2023
Event

Ett webbinarium som presenterar hur olika teknik för energilagring kan bättre utnyttja förnybara energikällor

https://termoinnovation.se/event/energilagring-och-fornybar-energi/
29 mars, 2023
Nyheter

Kraftigt ökad elproduktion från havsbaserade vindparker öppnar för nya industrietableringar på Gotland, och därmed mer spillvärme. Men hur kan spillvärmen tas tillvara och hur kan öns omställning även bli socialt…

https://termoinnovation.se/gotland-ska-ta-vara-pa-spillvarme-fran-ny-industri-och-vindkraft/
28 mars, 2023
Nyheter

Värmepumpar skulle kunna bidra med efterfrågeflexibilitet till elnätet. Ett sätt kan vara med hjälp av en styrning via värmepumpstillverkarnas molnlösningar som kopplar ihop aggregatorer med enskilda värmepumpar. Men det finns…

https://termoinnovation.se/varmepumpar-kan-stabilisera-elnatet-via-molnlosningar/
16 mars, 2023
Nyheter

Förenkla, kom med rekommendationer – och inspireras av Hans Rosling. Det är tre knep som hjälper forskare att få media att rapportera om deras forskning. Energiforsks kommunikationsansvarige Daniel Hirsch, före…

https://termoinnovation.se/sa-nar-du-ut-med-forskning-i-media/
07 februari, 2023
Nyheter

Hur kan vi få in mer förnybart i fjärrvärmesystemen? Det undersöker professor Urban Persson inom ett av IEA:s internationella samarbetsprojekt. Han upplever att utvecklingen i Europa hittills har gått för…

https://termoinnovation.se/fjarrvarme-ar-en-nodvandighet-for-smarta-energisystem/
22 december, 2022
Nyheter

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom…

https://termoinnovation.se/helhetsperspektiv-och-samverkan-ar-termos-styrkor/
21 december, 2022
Projekt

Projektet projekt fokuserar på energianvändning och energieffektiva lösningar för ett typiskt skol/campusområde i den besökta regionen i Kina. Som referensfall användes värme- och varmvattensystemet i ett studenthem på ett campusområde…

https://termoinnovation.se/projekt/effektiva-system-for-varme-varmvatten-och-kyla-for-campusomraden-i-kina/
21 december, 2022
Projekt

I detta projekt undersöks de affärsmässiga, särskilt rättsliga, förutsättningarna för att introducera och driva balanserade termiska nät, BTN. Det övergripande målet med projektet är att analysera och skapa förståelse för…

https://termoinnovation.se/projekt/balanserade-termiska-nat-nydanande-smaskalig-energidelning-rattsliga-och-ekonomiska-forutsattningar/
19 december, 2022
Projekt

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för…

https://termoinnovation.se/projekt/utveckling-av-kombinerat-energilager-varmevaxlare-for-pcm-med-luft-som-varmebarare/
28 november, 2022
Nyheter

2022 var året då energi dominerade den offentliga debatten som aldrig förr. Utvärdering av Termoprogrammet visar att samverkan bidrar till kompetensuppbyggnad, så mer samverkan blir ett mål för programmet under…

https://termoinnovation.se/mer-samverkan-inom-termo-malet-for-nasta-ar/