Värderingsmodell

07 december, 2021
Projekt

Med en utökad systemgräns som inkluderar byggnader, fjärrvärmenät och kopplingen till elnät kan man göra en samoptimering som skapar stora värden både för ekonomin och miljön. 

https://termoinnovation.se/projekt/varderingsmodell-for-efterfrageflexibilitet/