Publicerad: 2024-03-27

Webbinarium – Värmepumpar, flexibilitet och optimering av fjärrvärmeinvesteringar

Kom och lyssna på hur fjärrvärmeföretag kan optimera sina investeringar respektive potentialen för flexibilitet i befintliga värmepumpar.

Innehåll:

Optimera investeringar i energisystem med AI
Johan Kensby, medgrundare och CTO på Utilifeed, presenterar ett Termoprojekt som handlar om att öka träffsäkerheten för att beräkna dimensionerande effektbehov i energisystemet. Det handlar om att med ett framåtblickande perspektiv utveckla lösningar för att beräkna påverkan från:

  • Energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd
  • Effektbehov i nya fastigheter
  • Klimatförändringar

Läs mer om projektet här.
Läs intervjun med Johan Kensby här.

Flexpotentialen i fastigheter – hur mycket är den värd?
Björn Berg, vd på Ngenic, kommer prata om vilken flexpotential som finns i befintliga värmesystem i fastigheter. I takt med att den väderberoende elproduktionen växer och mer varierande elpriser blir behovet av laststyrning större. Björn Berg kommer lyfta saker som:

  • Hur stor är flexibiliteten i befintliga fastigheter?
  • Sektorskoppling el och fjärrvärme, hur kan fastigheter bidra?
  • Vad är den flexibiliteten värd, i kronor, för fastighetsägare, energibolag och samhället?
  • Vilka investeringar krävs för att realisera flexibiliteten?
  • Vad krävs för att investeringarna ska bli av?

Läs intervjun med Björn Berg här.

Tid: 17 april kl 9.00–10.00

Plats: Digitalt via Teams.
Länk till webbinariet skickas senast den 16 april.

Anmäl dig här >>

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.