Termodynamik

14 december, 2021
Projekt

I det här projektet söker vi nya förbättrade lösningar för framtidens köldbärare som ger en hög energieffektivitet för systemen de används i, och en liten miljöpåverkan. Projektet är en fortsättning på tidigare forskning som resulterat i referenslitteratur om köldbärare som nu används…

https://termoinnovation.se/projekt/framtidens-koldbarare/
14 december, 2021
Projekt

Projektet ska bygga vidare på den kunskap som finns om nya syntetiska köldmedier och köldmedieblandningar och deras termiska egenskaper. Arbetet går ut på att hitta ersättningsmedier för anläggningar som använder…

https://termoinnovation.se/projekt/nya-koldmedier-for-miljovanliga-varmepumpsystem/
13 december, 2021
Projekt

Vid KTH har en speciell struktur utvecklats som typiskt kan ge tre graders högre förångningstemperatur, dvs en minskad energianvändning med mellan 5 och 10% för anläggningen. Värmeövergångstalet har visats kunna…

https://termoinnovation.se/projekt/porosa-ytor-for-battre-forangare-i-varmepumpar-och-kylanlaggningar/