Fastighet

14 december, 2021
Projekt

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera…

https://termoinnovation.se/projekt/langtidsprestanda-hos-storre-geoenergisystem/