Energimyndigheten

28 november, 2022
Nyheter

2022 var året då energi dominerade den offentliga debatten som aldrig förr. Utvärdering av Termoprogrammet visar att samverkan bidrar till kompetensuppbyggnad, så mer samverkan blir ett mål för programmet under…

https://termoinnovation.se/mer-samverkan-inom-termo-malet-for-nasta-ar/
14 december, 2021
Projekt

Idag är det svårt och orimligt att varje energiföretag på var sitt håll ska utveckla och validera dataanalytiska metoder för att optimera värmedistribution. Genom att utveckla samarbetet inom branschen, data…

https://termoinnovation.se/projekt/branschsamarbete-for-avancerad-analys-for-framtidens-uppvarmning/