Publicerad: 2024-06-18

Välkommen till Värme- och kyladagen 2024

Den 13 november arrangerar forskningsprogrammet Termo en heldagskonferens om värme och kylas roll i energiomställningen i Stockholm. Under dagen kommer resultat från forskningsprojekt både inom och utom Termo att presenteras, liksom nya projekt från Termos programförlängning varvat med externa talare.

Värme- och kyladagen ska sprida ny kunskap som Energimyndighetens olika forskningsprogram inom värme- och kylaområdet bidragit till. Syftet är att ge energiföretag, näringsliv, industri och myndigheter kunskap och verktyg för att öka hållbarheten.

Heldagskonferensen innebär en breddning av Termodagen, som Termo arrangerat tidigare, till att även omfatta projekt utanför Termo och får därför namnet Värme- och kyladagen.

– Under Värme- och kyladagen samlar vi talare för att sprida kunskap, inspirera och skapa möjlighet att nätverka. Syftet med dagen och hela Termoprogrammet är att utveckla värme och kyla för framtidens energisystem, säger Björn Larsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Termoprogrammet förlängdes tidigare i år och ska pågå till 2028, med möjlighet till ytterligare förlängning. Förlängningen innebar att tre nya forskningsområden tillkom: kärnvärme och överskottsvärme från kärnkraft, försörjningstrygghet samt cirkularitet av material som del av resurseffektivitet.

Vik en plats i din almanacka för Värme- och kyladagen 13 november. Konferensen är kostnadsfri och lunch och fika ingår. Efter programslut väntar mingel.

Värme- och kyladagen i korthet

  • Vad: Heldagskonferensför kunskapsdelning inom och utom Termo.
  • När: Den 13 november 2024.
  • Var: Brygghuset, Norrtullsgatan 12N i centrala Stockholm.
  • Innehåll: Flera projekt inom och utom Termo presenteras, varvat med externa talare och nätverkande.
  • Syfte: Forskare inom värme och kyla spelar en viktig roll för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen om värme och kyla som kommer fram inom Termo och andra forskningsprogram ska bidra till att utforma framtidens energisystem.
  • Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.
  • Mingel: Möjlighet till mingel och fortsatt nätverkande finns direkt efter konferensen.
  • Kontakt: Vill du veta mer, kontakta Daniel Hirsch

Anmälan

Anmäl dig här. Antalet platser är begränsat. Besked om deltagande ges i god tid innan konferensen. Den vänder sig i första hand till forskare och yrkesverksamma inom värme- och kylaområdet.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.