Publicerad: 2024-04-30

Nanoteknik minskar frostproblem på luftvärmepumpar

Kemi och materialstruktur på nanometernivå minskar frostbildningen och ökar effektiviteten i luftvärmepumpar, enligt ett Termoprojekt från Rise. Resultatet öppnar för att luftvärmepumpar kan användas i kalla klimat i större utsträckning.

– Det handlar om att kombinera kemi och ytstruktur på värmeväxlarytorna så att man inte behöver avfrosta luftvärmepumpen lika ofta. Resultatet kan innebära ökad användning i kalla klimat, säger projektledaren Mikael Järn, forskare i ytkemi vid Rise.

Vid minusgrader drabbas luftvärmepumpar av frostpåbyggnad på värmeväxlarytorna. När den varma, fuktiga inomhusluften träffar de kalla värmeväxlarytorna bildas kondens, som då fryser. Normalt är värmeväxlarens flänsar gjorda av aluminium med en antikorrosionsbeläggning på ytan, men genom att använda en annan ytbeläggning kan frostuppbyggnaden fördröjas, berättar Mikael Järn, som kommer att presentera sitt projekt på nästa Termowebbinarium den 10 juni.

Genom att använda en särskild metalloxid som korrosionsbeläggning får flänsarna en yta som påverkar dropparna i kondensvattnet. I stället för att vattnet ligger som droppar på ytan bildar det en tunn film på materialets yta. Det gör att isen inte blir lika tjock, vilket fördröjer tiden tills avfrostning behövs.

– På en vanlig aluminiumyta bildas det snabbt ett ganska tjockt skikt av is. Men med det här materialet, som är ojämnt på nanometer-skala, tar det längre tid innan man tvingas avfrosta, säger Mikael Järn.

Till vänster illustreras hur kondensvattnet lägger sig som en tunn film över flänsens yta tack vare det material som testades i projektet. Till höger illustreras hur vatten traditionellt ligger som droppar på en yta.

Resultatet från de tester som gjordes i projektet var att verkningsgraden ökade med mellan 3,6 och 5,3 procent, beroende på utomhustemperatur. Beräkningar som KTH gjorde i en modellstudie visade dessutom att verkningsgraden skulle kunna öka med upp till 9 procent, med tätare avstånd mellan flänsarna.

Vad krävs för att implementera detta?
– Det är ganska långt från kommersialisering, det får man vara ärlig med. Företag som Gränges, Nibe och Danfoss var med i projektet, men vi hade inte någon coatingtillverkare med som skulle kunna ta det till kommersialisering.

Vilka är de största utmaningarna?
– En utmaning är om det går att upprätthålla beläggningens egenskaper under flera år. Det har vi inte testat så det återstår.

Skulle det vara en dyr lösning?
– Det är svårt att säga. Det behövs hur som helst någon form av korrosionsskydd på aluminiet, sedan måste man väga kostnaden för det mot hur mycket man vinner i energibesparing, säger Mikael Järn.

Anmälan till webbinariet

Vill du delta på webbinariet 3D-printning och nya ytmaterial – vägen mot framtidens värmeväxlare? Anmäl dig här.

Läs mer om projektet Funktionella ytbehandlingar för mer energieffektiva värmepumpar.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.