AI

14 december, 2021
Projekt

I detta projekt utvecklas algoritmer och tjänster som ökar träffsäkerheten i dimensioneringsberäkningar och hittar fel i befintlig infrastruktur vilket hjälper energibolag att optimera sina investeringar.

https://termoinnovation.se/projekt/optimera-investeringar-i-energisystem-med-ai/