Kyl- & Värmepumpsteknik

03 maj, 2024
Nyheter

– 3D-printing är en fantastisk tillverkningsmetod, den öppnar för geometrier som inte varit möjliga att skapa på ett vettigt sätt tidigare. Det säger professor Björn Palm på KTH, som är…

https://termoinnovation.se/han-vill-3d-printa-kompakta-och-effektiva-varmevaxlare/
30 april, 2024
Nyheter

Kemi och materialstruktur på nanometernivå minskar frostbildningen och ökar effektiviteten i luftvärmepumpar, enligt ett Termoprojekt från Rise. Resultatet öppnar för att luftvärmepumpar kan användas i kalla klimat i större utsträckning.

https://termoinnovation.se/nanoteknik-minskar-frostproblem-pa-luftvarmepumpar/
24 april, 2024
Event

Ta del av resultat från projekt som utvecklar luftvärmepumpstekniken genom att minska frostuppbyggnaden och utnyttja 3D-utskrift för att skapa innovativa värmeväxlare.

https://termoinnovation.se/event/webinar-240610/
11 april, 2024
Nyheter

En investering i energieffektivisering på 15 miljarder kronor kan spara elkonsumenterna närmare 100 miljarder kronor per år, genom minskad och flyttad elförbrukning. Flexibel drift av vattenburna värmepumpar kan tillgängliggöra mer…

https://termoinnovation.se/energieffektivisering-behover-bli-sexigt/
08 april, 2024
Nyheter

85 procent mindre fel för ett beräkna det dimensionerande effektbehovet i ett fjärrvärmenät, det uppger Johan Kensby på Utilifeed att de kan uppnå. Med deras metod vill de hjälpa energiföretag…

https://termoinnovation.se/mindre-felmarginaler-kan-ge-klokare-investeringsbeslut/
01 februari, 2024
Nyheter

I år fyller uppvärmningsbranschens Färdplan för fossilfri konkurrenskraft fem år. De lägst hängande frukterna är genomförda inom värmebranschen, det som återstår är både svårt och dyrt. Det säger Kjerstin Ludvig…

https://termoinnovation.se/fossilfri-varmesektor-det-svaraste-och-dyraste-aterstar/
02 januari, 2024
Projekt

Projektet ska öka förståelsen för tvåfasströmning vid förångning och kondensation i platta kanalgeometrier, av liknande typ som som är vanliga i plattvärmeväxlare. Ett av de konkreta målen är att visa…

https://termoinnovation.se/projekt/tvafasstromning-i-platta-kanaler-for-okad-effektivitet/
20 november, 2023
Nyheter

Digitaliseringen öppnar för nya affärsmodeller och energidelning. Utmaningarna ligger i regelverk som hindrar effektivt utnyttjande av data från värmepumpar. Det anser Davide Rolando från KTH, som presenterar ett Termoprojekt om…

https://termoinnovation.se/regelverken-hanger-inte-med-teknikutvecklingen/
17 november, 2023
Nyheter

Med maskininlärning har Qian Wang och hans kollegor på KTH skapat en modell för att prognosticera efterfrågan av värme i bostadsområden. Men han vill se mer samarbete mellan forskare och…

https://termoinnovation.se/forskare-och-fjarrvarmeforetag-behover-samarbeta-mer/
31 oktober, 2023
Nyheter

Energimyndigheten siktar på att förlänga Termoprogrammet med minst fyra år, beslut kommer sannolikt före årsskiftet. Det framkom under Termodagen den 19 oktober. Hitta alla presentationer från dagen här.

https://termoinnovation.se/beslut-om-termoprogrammets-forlangning-kommer-fore-jul/