Kyl- & Värmepumpsteknik

29 maj, 2023
Nyheter

En 3D-printad värmeväxlare i aluminium fylld med fasändringsmaterial, det har professor Viktoria Martin och kollegor från KTH provat fram i labbmiljö. Resultatet är en prototyp med både hög energitäthet och…

https://termoinnovation.se/effektiv-varmevaxlare-med-fasandringsmaterial-redo-att-testas/
11 april, 2023
Event

Ett webbinarium som presenterar värme, kyla och el flexibilitet som en del av framtidens energisystem.

https://termoinnovation.se/event/varme-el-och-flexibilitet/
31 mars, 2023
Nyheter

Hur stora är möjligheterna för flexibilitet i bostäder och hur ser husägare på att förändra sin komfort? Det undersöker Morgan Willis från Rise i projektet Bostäder för flexibilitet.

https://termoinnovation.se/bostaders-flexibilitet-i-teorin-och-i-verkligheten/
28 mars, 2023
Nyheter

Värmepumpar skulle kunna bidra med efterfrågeflexibilitet till elnätet. Ett sätt kan vara med hjälp av en styrning via värmepumpstillverkarnas molnlösningar som kopplar ihop aggregatorer med enskilda värmepumpar. Men det finns…

https://termoinnovation.se/varmepumpar-kan-stabilisera-elnatet-via-molnlosningar/
21 december, 2022
Projekt

Projektet studerar hur förväntat kylbehov kommer att utvecklas hos nya och framtida stadsdelar bestående av Nära Noll Energi-Byggnader (NNEB) då den termiska prestandan hos klimatskärmen kommer att förbättras.

https://termoinnovation.se/projekt/fjarrkyla-versus-lokala-losningar-for-komfortkyla/
21 december, 2022
Projekt

Projektet projekt fokuserar på energianvändning och energieffektiva lösningar för ett typiskt skol/campusområde i den besökta regionen i Kina. Som referensfall användes värme- och varmvattensystemet i ett studenthem på ett campusområde…

https://termoinnovation.se/projekt/effektiva-system-for-varme-varmvatten-och-kyla-for-campusomraden-i-kina/
21 december, 2022
Projekt

Projektets syfte är att utveckla och förbättra den kunskap som krävs för säker användning av brandfarliga köldmedier i kyl- och värmepumpsystem.

https://termoinnovation.se/projekt/saker-anvandning-av-brannbara-koldmedier/
21 december, 2022
Projekt

Projektet avser att experimentellt verifiera metoder med syfte att få hög systemeffektivitet hos CO2-baserade kyl- och värmepumpssystem då dessa system förväntas att öka de kommande åren som följd av implementering…

https://termoinnovation.se/projekt/experimentell-undersokning-for-att-maximera-effektiviteten-for-kyl-vp-system-med-koldioxid-som-koldmedium/
19 december, 2022
Projekt

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och…

https://termoinnovation.se/projekt/innovativ-energi-och-effekteffektiv-varmepump-for-smahus/
29 november, 2022
Nyheter

Termoprojektet “Comfort and climate box” undersökte möjligheterna för småhusägare med värmepumpar i kombination med solpaneler att spara pengar genom att flytta energiförbrukningen i tid. Resultatet: Med 2019 års elpriser var…

https://termoinnovation.se/flyttad-forbrukning-kan-spara-pengar/