Kyl- & Värmepumpsteknik

21 december, 2022
Projekt

Projektet studerar hur förväntat kylbehov kommer att utvecklas hos nya och framtida stadsdelar bestående av Nära Noll Energi-Byggnader (NNEB) då den termiska prestandan hos klimatskärmen kommer att förbättras.

https://termoinnovation.se/projekt/fjarrkyla-versus-lokala-losningar-for-komfortkyla/
21 december, 2022
Projekt

Projektet projekt fokuserar på energianvändning och energieffektiva lösningar för ett typiskt skol/campusområde i den besökta regionen i Kina. Som referensfall användes värme- och varmvattensystemet i ett studenthem på ett campusområde…

https://termoinnovation.se/projekt/effektiva-system-for-varme-varmvatten-och-kyla-for-campusomraden-i-kina/
21 december, 2022
Projekt

Projektets syfte är att utveckla och förbättra den kunskap som krävs för säker användning av brandfarliga köldmedier i kyl- och värmepumpsystem.

https://termoinnovation.se/projekt/saker-anvandning-av-brannbara-koldmedier/
21 december, 2022
Projekt

Projektet avser att experimentellt verifiera metoder med syfte att få hög systemeffektivitet hos CO2-baserade kyl- och värmepumpssystem då dessa system förväntas att öka de kommande åren som följd av implementering…

https://termoinnovation.se/projekt/experimentell-undersokning-for-att-maximera-effektiviteten-for-kyl-vp-system-med-koldioxid-som-koldmedium/
19 december, 2022
Projekt

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och…

https://termoinnovation.se/projekt/innovativ-energi-och-effekteffektiv-varmepump-for-smahus/
29 november, 2022
Nyheter

Termoprojektet “Comfort and climate box” undersökte möjligheterna för småhusägare med värmepumpar i kombination med solpaneler att spara pengar genom att flytta energiförbrukningen i tid. Resultatet: Med 2019 års elpriser var…

https://termoinnovation.se/flyttad-forbrukning-kan-spara-pengar/
29 november, 2022
Event

Flera av Termoprogrammets projekt anknyter till teknologier som främjar sektorkoppling och flexibilitet i systemet – till exempel värmepumpar. Det belystes under det här webbinariet.

https://termoinnovation.se/event/varmepumpar-for-framtidens-energisystem/
21 november, 2022
Projekt

Projektet ska undersöka hur optimeringen av köldbärarflödet i bergvärmeanläggningar kan leda till energibesparingar och öka prestandan med 10–40 procent. Det görs genom modellering, studier av statistiska parametrar samt validering genom…

https://termoinnovation.se/projekt/optimalt-flode-i-bergvarmepumpar-kan-oka-prestandan-upp-till-40-procent/
31 oktober, 2022
Projekt

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper…

https://termoinnovation.se/projekt/varmepumpar-for-torkning/
28 oktober, 2022
Projekt

Projektet tar fram värmepumpsteknik anpassad till nya temperaturintervaller, installationslösningar för enklare och flexiblare installation och övervakningssystem för effektiv drift av storskaliga system. Projektresultatet medför att takten för utfasning av gas…

https://termoinnovation.se/projekt/varmepumpar-for-lagtempererade-termiska-nat-i-omraden-med-befintliga-byggnader/