Kyl- & Värmepumpsteknik

26 september, 2022
Projekt

Projektet ska analysera hur nya köldmedier med låg global uppvärmningspotential, GWP, påverkas i värmepumps- och kylanläggningar. Det handlar om potentiell sönderdelning samt hur de hanteras vid livslängdens slut. Syftet är…

https://termoinnovation.se/projekt/hantering-av-koldmedier/
23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/
12 september, 2022
Projekt

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd…

https://termoinnovation.se/projekt/propaccontrol/
07 juli, 2022
Projekt

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har…

https://termoinnovation.se/projekt/ekopack/
11 maj, 2022
Nyheter

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya…

https://termoinnovation.se/ny-rapport-ger-det-senaste-inom-varmepumpsteknik/
06 maj, 2022
Nyheter

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i…

https://termoinnovation.se/kan-flexibla-varmepumpar-minska-flaskhalsar-i-elnatet/
14 december, 2021
Projekt

Den mest energieffektiva livsmedelsbutiken som är möjlig att bygga idag är väldefinierad genom omfattande teoretiska studier och några av dess nyckelfunktioner har utvärderats individuellt i fältmätningar. Men systemet som helhet…

https://termoinnovation.se/projekt/basta-mojliga-energiteknik-for-livsmedelsbutiker/
14 december, 2021
Projekt

I projektet samarbetade forskningsinstitutet RISE med KTH och Högskolan i Dalarna och två värmepumpstillverkare. Vi tog fram nya konceptlösningar med fokus på styrningen av kombinationen värmepump och energilager.

https://termoinnovation.se/projekt/comfort-and-climate-box/
14 december, 2021
Projekt

Det här projektet tar fram ny kunskap, simuleringsmodeller och verktyg för utveckling och optimering av delade energilösningar med temperaturkrav som är så låga att det är möjligt att tillvarata och…

https://termoinnovation.se/projekt/ectogrid-delad-energi-for-ett-hallbarare-samhalle/
14 december, 2021
Projekt

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria,…

https://termoinnovation.se/projekt/digitalization-and-iot-technologies-for-heat-pump-systems/