Kungliga Tekniska Högskolan

24 april, 2024
Event

Ta del av resultat från projekt som utvecklar luftvärmepumpstekniken genom att minska frostuppbyggnaden och utnyttja 3D-utskrift för att skapa innovativa värmeväxlare.

https://termoinnovation.se/event/webinar-240610/
27 mars, 2024
Event

Kom och lyssna på hur fjärrvärmeföretag kan optimera sina investeringar respektive potentialen för flexibilitet i befintliga värmepumpar.

https://termoinnovation.se/event/webinar-240417/
08 november, 2023
Event

Webbinarium där internet of things för värmepumpar och maskininlärning för fjärrvärme presenteras.

https://termoinnovation.se/event/webinar/
17 maj, 2023
Event

Ett webbinarium som presenterar hur olika tekniker för energilagring bättre kan utnyttja förnybara energikällor

https://termoinnovation.se/event/energilagring-och-fornybar-energi/
26 september, 2022
Projekt

Projektet ska analysera hur nya köldmedier med låg global uppvärmningspotential, GWP, påverkas i värmepumps- och kylanläggningar. Det handlar om potentiell sönderdelning samt hur de hanteras vid livslängdens slut. Syftet är…

https://termoinnovation.se/projekt/hantering-av-koldmedier/
07 juli, 2022
Projekt

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har…

https://termoinnovation.se/projekt/ekopack/
14 december, 2021
Projekt

Projektet fokuserar på en innovativ lösning och ligger på en låg mognadsgrad på TRL-skalan (TRL 1-3). Dessa resultat skall fungera som en enklare proof-of-concept och kommer att presenteras vid konferenser…

https://termoinnovation.se/projekt/fanga-lagtempererad-spillvarme/
14 december, 2021
Projekt

Projektet ska demonstrera teknik för en luftkonditionering av så kallad split typ, med en inomhusdel och en utomhusdel, och med minimal fyllnadsmängd av naturligt, miljövänligt men brandfarligt köldmedium.

https://termoinnovation.se/projekt/miljovanlig-saker-luftkonditionering-propac/
14 december, 2021
Projekt

Projektet ska skapa förutsättningar för industrin att utveckla nya produkter och för kyl- och värmepumpindustrin att göra rätt val av smörjmedel med tanke på hållbarhet, energieffektivitet och kompabilitet med alla…

https://termoinnovation.se/projekt/miljovanliga-smorjmedel-for-hogtemperaturvarmepumpar-med-lag-vaxthuseffektskoldmedier/
14 december, 2021
Projekt

Projektet ska bygga vidare på den kunskap som finns om nya syntetiska köldmedier och köldmedieblandningar och deras termiska egenskaper. Arbetet går ut på att hitta ersättningsmedier för anläggningar som använder…

https://termoinnovation.se/projekt/nya-koldmedier-for-miljovanliga-varmepumpsystem/