Energiforsk

25 november, 2022
Nyheter

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

https://termoinnovation.se/sokhundar-effektiv-metod-for-att-hitta-lackor-i-fjarrvarmenat/
08 april, 2022
Nyheter

Den 1 april bjöd Termoprogrammet in till webbinariet "Sektorssamverkan stärker energisystemet". Hade du inte möjlighet att delta hittar du inspelningen här.

https://termoinnovation.se/inspelning-av-webbinarium-sektorssamverkan-starker-energisystemet/
02 mars, 2022
Nyheter

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet Spillvärmesamarbete i Kiruna utreder hur Tekniska Verken i Kiruna…

https://termoinnovation.se/stadsflytt-i-kiruna-ger-skjuts-at-spillvarme/
07 december, 2021
Projekt

Projektet startade för att ge större kunskap om hur, var och när termiska energilager kan utformas och användas i fjärrvärmesystem och vilka nyttor de kan ge. Projektet har också syftat till att…

https://termoinnovation.se/projekt/termiska-energilager-losningen-for-ett-flexibelt-energisystem/
07 december, 2021
Projekt

Ju mer ett fjärrvärmesystem är sammankopplat med elmarknaden, till exempel om kraftvärme är ett dominerande inslag, desto mer påverkas det av elsystemet.

https://termoinnovation.se/projekt/el-och-fjarrvarme-samverkan-mellan-marknaderna-etapp-iii/