Luleå tekniska universitet

14 december, 2021
Projekt

Genom att kombinera lågtempererade restenergier med växthus finns det goda förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige. Här föreslås och utvärderas ett nytt koncept där restvärme i form av…

https://termoinnovation.se/projekt/innovativa-energieffektiva-vaxthus/
14 december, 2021
Projekt

I detta projekt utvecklas en ny värmeväxlare för spillvärmeåtervinning från slam för en biogasanläggning. Den nya värmeväxlaren kommer att öka värmeövergångskoefficienten med nästan 100 procent vilket motsvarar en ökning av…

https://termoinnovation.se/projekt/ny-varmevaxlare-i-biogasanlaggning/
13 december, 2021
Projekt

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget…

https://termoinnovation.se/projekt/provborrning-for-kunskapsinsamling-om-djupgeotermi/