Lunds Tekniska Universitet

14 december, 2021
Projekt

Idag är det svårt och orimligt att varje energiföretag på var sitt håll ska utveckla och validera dataanalytiska metoder för att optimera värmedistribution. Genom att utveckla samarbetet inom branschen, data…

https://termoinnovation.se/projekt/branschsamarbete-for-avancerad-analys-for-framtidens-uppvarmning/