Högskolan i Gävle

14 december, 2021
Projekt

I växande storstäder bildas nya stadsdelar med det som kallas Nära Noll Energi-Byggnader, NNEB som i framtiden förväntas få ett ökat behov av komfortkyla. Målet är att utreda vilken form…

https://termoinnovation.se/projekt/komfortkyla-i-framtida-stadsdelar/