Fjärrvärmerör

14 december, 2021
Projekt

Det här projektet ska hitta en hållbar lösning för relining av fjärrvärmerör. Miljön i fjärrvärmenätet är mycket utmanande med höga temperaturer och trycknivåer vilket betyder att vanliga polymera reliningprodukter snabbt…

https://termoinnovation.se/projekt/langtidsstudie-pa-liner-for-fjarrvarmeror/