Fjärrvärmesystem

14 december, 2021
Projekt

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror…

https://termoinnovation.se/projekt/gemensam-eller-individuell-varme-vad-ar-bast/