Mälardalens Högskola

14 december, 2021
Projekt

Vätgasens möjligheter som framtida energibärare hindras av stora förluster i omvandlingsprocessen. Med sektorkoppling till fjärrvärmeanläggningar kan förlusterna i stället bli badkarets varmvatten och en lönsam affär för regionala energibolag.

https://termoinnovation.se/projekt/hycogen-systemperspektiv-for-vatgas-via-koppling-till-fjarrvarme/