Utlysningar


Här samlas aktuella utlysningar och andra tillgängliga medel relaterat till värme och kyla inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Termo.

Aktuella utlysningar just nu

Forskning inom fjärrvärme och fjärrkyla med internationellt perspektiv

 • Inom det internationella energiorganet IEA finns ett forskningsprogram som fokuserar på hållbara lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla (IEA-DHC). Nu finns möjlighet att söka finansiering för ett internationellt projekt, där minst två länder ska ingå.
 • Sista dag för inlämning av skiss: 28 februari 2023.
 • Sista dag för ansökan: 15 maj 2023.
 • Läs mer här.

Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

 • Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt.
 • Sista dag för inlämning av skiss: 3 februari 2023.
 • Sista dag för ansökan: 11 april 2023.
 • Läs mer här.

Vill ni utveckla ert affärskoncept?

 • Utlysningen ”Kon 2023:1 Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” är inriktad mot innovationer med energirelevans.
 • Sista dag för ansökan: 1 februari 2023.
 • Läs mer här.

Vill ni testa och utveckla er lösning med kund?

 • Utlysningen ”Ver 2023:1 Verifiering av innovationer med kund” är inriktad mot innovationer.
 • Sista dag för ansökan: 1 februari 2023.
 • Läs mer här.

Avslutade utlysningar