Internationellt samarbete

Sverige deltar aktivt i International Energy Agency, IEA som är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. IEA har 30 medlemsländer och bedriver en rad tekniksamarbeten som medlemsländerna kan delta i.

Vi följer utvecklingen på den globala energiarenan, bevakar svenska intressen och ser till att arbetet inom IEA drivs i en riktning som Sverige stödjer. I IEAs tekniksamarbeten är syftet att sprida svenskt kunnande, som på sikt främjar export av svensk energiteknik, och att lära av andra. I tekniksamarbetet deltar representanter från Energimyndigheten, andra myndigheter, universitet och näringsliv.

De IEA-samarbeten som Sverige deltar med anknytning till Termo är framförallt dessa: