Göteborgs universitet

13 december, 2021
Projekt

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget…

https://termoinnovation.se/projekt/provborrning-for-kunskapsinsamling-om-djupgeotermi/