Geoenergi

23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/
14 december, 2021
Projekt

Halkbekämpning av vägar och annan transportinfrastruktur baserad på geoenergi är ett förnybart sätt att ersätta kemis, elektrisk och mekanisk halkbekämpning. Projektet ingår i det drygt treåriga internationella samverkansprojektet IEA ECES…

https://termoinnovation.se/projekt/fornybar-energi-och-termisk-energilagring-for-vinterunderhall-av-transportinfrastruktur/
14 december, 2021
Projekt

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera…

https://termoinnovation.se/projekt/langtidsprestanda-hos-storre-geoenergisystem/
13 december, 2021
Projekt

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget…

https://termoinnovation.se/projekt/provborrning-for-kunskapsinsamling-om-djupgeotermi/