Kraftvärme

07 december, 2021
Projekt

I det här projektet undersöktes en ny möjlighet att balansera variabel förnybar el i elnätet, nämligen genom att använda smält saltlagring i anslutning till ett kraftvärmeverk, vilket ger en form…

https://termoinnovation.se/projekt/smalt-saltlagring-i-kraftvarmeverk/