Monica Axell, Rise, Nils Grunditz, Greenergy, och Sandra Jonsson, Vasakronan.

Publicerad: 2023-10-24

Energieffektivisering och affärsmodeller i fokus för fastighetsmarknaden

Fjolårets höga elpriser gav skjuts åt potentialen i energieffektivisering, men nya affärsmodeller behövs för att snabba på fastighetssektorns energiomställning. Det var två slutsatser från Termodagens panelsamtal ”Från forskning till marknaden” den 19 oktober.

– Vi sätter tuffa mål och ska bland annat vara klimatneutrala i hela kedjan inklusive nybyggnad till 2030. För att nå det ska vi testa mycket nytt, vilket vi gör och det fungerar ofta bra. Men ofta sitter man fast i gamla mönster och affärsmodeller.

Det sa Sandra Jonsson, teknik- och fastighetschef på fastighetsbolaget Vasakronan när Termoprogrammet den 19 oktober arrangerade en heldagskonferens på Citykonferensen i Stockholm.

Nils Grunditz, vd för Greenergy som hjälper finansbranschen att finansiera förnybar energi i fastighetssektorn, höll med om behovet av nya affärsmodeller.

– När vi kommer in i ett nytt projekt är det första vi gör att titta på hur vi kan minimera energiförbrukningen. Det behövs nya affärsmodeller, det kan inte bara handla om att sälja så många kilowattimmar som möjligt, sa Nils Grunditz.

Sandra Jonsson sa att det på ett sätt var bra att elpriserna var så höga förra året, eftersom det gjorde att intresset för energieffektivisering ökade och den stora potentialen i det började diskuteras mer. Hon fick understöd av Monica Axell, affärsutvecklare på Rise.

– Eftersom elektrifieringen gör att systemen blir mer sammankopplade blir energi- och resurseffektivisering jätteviktig, sa Monica Axell.

Trots den ökade sektorskopplingen ser Sandra Jonsson utvecklingspotential. Hon berättade att Vasakronan är med i forskningsprojektet Sthlmflex, som ska skapa och pröva en marknad för effektflexibilitet i Storstockholm.

– Men vi har inte blivit avropade en enda gång, vi får höra att det alltid finns bättre och billigare sätt att lösa effekttopparna, sa Sandra Jonsson.

Mer från Termodagen

”Tekniken är inte utmaningen för att utnyttja restvärme”
Beslut om Termoprogrammets förlängning kommer före jul

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.