Publicerad: 2024-05-03

Han vill 3D-printa kompakta och effektiva värmeväxlare

– 3D-printing är en fantastisk tillverkningsmetod, den öppnar för geometrier som inte varit möjliga att skapa på ett vettigt sätt tidigare. Det säger professor Björn Palm på KTH, som är mitt uppe i ett Termoprojekt för att utveckla kompakta och effektivare värmeväxlare.

Exakt hur en värmeväxlare är uppbyggd, dess geometri, har stor betydelse för hur effektiv den är. Björn Palm, professor på avdelningen för avdelningen tillämpad termodynamik och kylteknik på KTH, undersöker i ett Termoprojekt hur 3D-printing kan användas för att skapa geometrier som ger bättre värmeövergångstal och kompakta och effektiva värmeväxlare.

– Man kan påverka värmeöverföringen genom att låta strömningen i värmeväxlare gå via ovanliga former av kanaler. Tanken är att försöka hitta geometrier som ger hög värmeöverföring men rimligt tryckfall. De geometrier vi testar nu är för att få fram en stor area men liten volym, vilket ger kompakta värmeväxlare, säger Björn Palm.

Under nästa Termowebbinarium den 10 juni kommer han att presentera projektet, som ska avslutas vid årsskiftet 2024. Hittills har projektet undersökt olika typer av grundstrukturer och valt ut några att gå vidare med. Nu gör de datorsimuleringar och har även tillverkat en första värmeväxlare för att kunna testa strukturen och beräkningarna.

Vad är det mest spännande i projektet hittills?
– Vi har fått en del erfarenheter av metodens möjligheter och begränsningar. Det finns mer att göra kring tekniken, till exempel blir inte ytorna perfekt släta. Det kan vara både en fördel och en nackdel, men man kan alltså inte välja en slät yta, säger Björn Palm.

Det finns även en begränsning i hur tunna väggar man kan göra. Än så länge går det inte att göra lika tunna väggar som exempelvis plåtväggar i en traditionell plattvärmeväxlare.

– Men tekniken går hela tiden framåt. De 3D-printers vi använder nu är bättre än de vi hade för tre år sedan. Vi samarbetar med vår granninstitution Produktionsteknik här på KTH.

Vilka är de största utmaningarna?
– Än så länge är tillverkningen dyrare än andra tekniker, så priset är en utmaning. Men i exempelvis flygindustrin används redan 3D-printing för värmeväxlare.

Vad hoppas du kunna få för resultat när ni är klara?
– Vi vill kunna visa att tillverkningstekniken fungerar, och även peka på en struktur som på något sätt är optimerad och ger mer kompakta värmeväxlare och effektivare värmeövergång.

När du tittar i kristallkulan för värmepumpars respektive fjärrvärmens roll, vad tänker du då?
– Vi är så vana vid tanken att det är bränsle som är källan till energi, att man utgår från ett bränsle som man gör el av. Men när det fossila försvinner blir det väldigt stor konkurrens om biobränslet, så priserna kommer bli mycket högre. Min spaning är därför att fjärrvärmebranschen kommer få svårt att använda biobränsle, så den energi vi använder kommer huvudsakligen komma från sol, vind, vatten och kärnkraft. Jag tror därför att vi kommer ha många fler stora värmepumpar i fjärrvärmenäten.

Ser du optimistiskt eller pessimistiskt på framtiden?
– Det är svårt att vara optimist tycker jag. Det finns absolut möjligheter, problemen är inte olösliga, men det är ett pedagogiskt problem att övertyga människor att vi kan ha en bra framtid utan fossil energi. Det är politikernas uppgift att förklara, men jag tycker att de är på väg att misslyckas. Politikerna måste naturligtvis få information från forskarsamhället, och det får, men politikerna verkar inte ha förmågan att ta till sig behovet av förändring.

Anmälan till webbinariet

Vill du delta på webbinariet 3D-printning och nya ytmaterial – vägen mot framtidens värmeväxlare? Anmäl dig här.

Läs mer om projektet 3D-printing av värmeväxlare.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.