Kjerstin Ludvig, Profu.

Publicerad: 2023-10-31

Beslut om Termoprogrammets förlängning kommer före jul

Energimyndigheten siktar på att förlänga Termoprogrammet med minst fyra år, beslut kommer sannolikt före årsskiftet. Det framkom under Termodagen den 19 oktober. Hitta alla presentationer från dagen här.

Ett 80-tal forskare och representanter från värme- och kylabranschen var på plats när Termoprogrammet arrangerade sin årliga heldagskonferens Termodagen den 19 oktober, i år på Citykonferensen i Stockholm. Presentation av forskningsprojekt inom Termoprogrammet varvades med föredrag från näringslivet, kommuner och Energimyndigheten.

Moderatorn Kjerstin Ludvig från konsult- och forskningsföretaget Profu sammanfattade dagen i fyra slutsatser:

– Ett: Tekniken är inte problemet, den finns. Det handlar mer om organisation och marknad – vem ska betala? Två: Det handlar inte om värmepumpar eller fjärrvärme utan om både och att hitta bra systemlösningar. Tre: Uppvärmningssektorn kan bidra till omställningen genom att frigöra el till andra sektorer. Fyra: Samarbetet måste ske ihop med kunderna. Jag saknar kunderna i publiken här i dag, sa Kjerstin Ludvig.

Energimyndigheten siktar på att förlänga programmet med fyra eller sex år från 2024, när den nuvarande perioden tar slut.

– Preliminärt ser vi framför oss fyra programområden, även om de inte är helt spikade än, sa Björn Larsson.

I arbetet med att ta fram den nya strategin för Termoprogrammet har Energimyndigheten använt sig av en mängd källor, allt från programutvärderingen av programmets nuvarande etapp, interna och externa workshops till politiska inspel som Tidöavtalet och Repower EU.

– Vårt mål är att fatta beslut före jul, och att sen förlänga programmet ytterligare fyra eller möjligen sex år, sa Björn Larsson.

Presentationer från dagen

Alla presentationer från dagens finns här.

Mer från Termodagen

”Tekniken är inte utmaningen för att utnyttja restvärme”
Energieffektivisering och affärsmodeller i fokus för fastighetsmarknaden

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.