Energilagring

24 april, 2024
Event

Ta del av resultat från projekt som utvecklar luftvärmepumpstekniken genom att minska frostuppbyggnaden och utnyttja 3D-utskrift för att skapa innovativa värmeväxlare.

https://termoinnovation.se/event/webinar-240610/
11 april, 2024
Nyheter

En investering i energieffektivisering på 15 miljarder kronor kan spara elkonsumenterna närmare 100 miljarder kronor per år, genom minskad och flyttad elförbrukning. Flexibel drift av vattenburna värmepumpar kan tillgängliggöra mer…

https://termoinnovation.se/energieffektivisering-behover-bli-sexigt/
27 mars, 2024
Event

Kom och lyssna på hur fjärrvärmeföretag kan optimera sina investeringar respektive potentialen för flexibilitet i befintliga värmepumpar.

https://termoinnovation.se/event/webinar-240417/
01 februari, 2024
Nyheter

I år fyller uppvärmningsbranschens Färdplan för fossilfri konkurrenskraft fem år. De lägst hängande frukterna är genomförda inom värmebranschen, det som återstår är både svårt och dyrt. Det säger Kjerstin Ludvig…

https://termoinnovation.se/fossilfri-varmesektor-det-svaraste-och-dyraste-aterstar/
23 januari, 2024
Nyheter

Tekniska Verken i Linköping och företaget Hydroc har testat att skapa sprickor i berggrunden för att skapa ett värmelager till fjärrvärmenätet. Pilotprojektet har gått enligt plan, nästa steg är att…

https://termoinnovation.se/de-skapar-sprickor-i-berget-ska-bli-varmelager-for-fjarrvarme/
15 januari, 2024
Event

Vid detta tillfälle får du ta del av två projekt om färdplan för fossilfri uppvärmning och en ny generation av underjordiskt värmelager.

https://termoinnovation.se/event/sa-kan-varmesektorn-bidra-till-fossilfrihet/
03 januari, 2024
Projekt

Projektet ska demonstrera och utvärdera en ny typ av energilager baserat på ett nanobelagt salt i en fiberväv. En prototyp för värmelagring ska tas fram hos Ahlstrom-Munksjö Paper med en…

https://termoinnovation.se/projekt/utvardering-av-energilager-baserat-pa-nanobelagt-salt-i-fibervav/
03 januari, 2024
Projekt

Projektet ska accelerera omställningen till smarta energisystem och energieffektiv teknik för lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla, LTV/HTK-system. Med hjälp av maskininlärning ska projektet utveckla reglersystem som löpande förbättrar sig självt.

https://termoinnovation.se/projekt/digitalisering-och-reglerteknik-for-lagtemperaturvarme-och-hogtemperaturkyla-med-lagring/
29 december, 2023
Projekt

Det internationella projektet Recoin ska utveckla ett system för att effektivt lagra värme och kyla i grupper av borrhål. Tillsammans med partners från Tyskland och Schweiz ska KTH och Bengt…

https://termoinnovation.se/projekt/styrsystem-skapar-varmevaxlarfalt-av-kombinerade-borrhal/
17 november, 2023
Nyheter

Med maskininlärning har Qian Wang och hans kollegor på KTH skapat en modell för att prognosticera efterfrågan av värme i bostadsområden. Men han vill se mer samarbete mellan forskare och…

https://termoinnovation.se/forskare-och-fjarrvarmeforetag-behover-samarbeta-mer/