Energilagring

26 september, 2022
Projekt

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

https://termoinnovation.se/projekt/bostader-som-flexibilitetsresurs/
23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/
27 juni, 2022
Event

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen…

https://termoinnovation.se/event/nar-varlden-behover-kylas/
21 juni, 2022
Nyheter

Genom att lagra lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla kan man undvika att använda högvärdig energi för att värma och kyla byggnader. På så vis sparas viktiga resurser, användandet av förnybar energi kan…

https://termoinnovation.se/kallare-varme-och-varmare-kyla-ger-stora-energi-och-miljovinster/
14 december, 2021
Projekt

I projektet samarbetade forskningsinstitutet RISE med KTH och Högskolan i Dalarna och två värmepumpstillverkare. Vi tog fram nya konceptlösningar med fokus på styrningen av kombinationen värmepump och energilager.

https://termoinnovation.se/projekt/comfort-and-climate-box/
14 december, 2021
Projekt

Jordbrukens värme- och kylanläggningar har möjlighet att leverera överskottsel genom reglerbar elproduktion och därmed vara med och lösa de regionala och lokala effektbrister som flera tillväxtregioner upplever. Målet är att…

https://termoinnovation.se/projekt/lantbrukseffekten/
14 december, 2021
Projekt

Det här projektet ska utveckla energisystem för stadsdelar där värme och kyla kan utbytas lokalt, direkt eller indirekt genom en gemensam energilagring. Det betyder att den totala energianvändningen minskar.

https://termoinnovation.se/projekt/lokalt-energisystem-for-utbyte-av-energiresurser/
14 december, 2021
Projekt

I detta projekt utvecklas en ny värmeväxlare för spillvärmeåtervinning från slam för en biogasanläggning. Den nya värmeväxlaren kommer att öka värmeövergångskoefficienten med nästan 100 procent vilket motsvarar en ökning av…

https://termoinnovation.se/projekt/ny-varmevaxlare-i-biogasanlaggning/
13 december, 2021
Projekt

Frostuppbyggnad på värmeväxlarytorna i luftvärmepumpar är ett problem i kallt klimat och orsakar driftstopp som kräver avfrostning, vilket kostar mycket energi. Målet är att minska behovet av avfrostning av luftvärmepumpar…

https://termoinnovation.se/projekt/utveckling-av-energieffektivare-luftvarmepumpar/
07 december, 2021
Projekt

Projektet startade för att ge större kunskap om hur, var och när termiska energilager kan utformas och användas i fjärrvärmesystem och vilka nyttor de kan ge. Projektet har också syftat till att…

https://termoinnovation.se/projekt/termiska-energilager-losningen-for-ett-flexibelt-energisystem/