Elenergi

13 december, 2021
Projekt

Vid KTH har en speciell struktur utvecklats som typiskt kan ge tre graders högre förångningstemperatur, dvs en minskad energianvändning med mellan 5 och 10% för anläggningen. Värmeövergångstalet har visats kunna…

https://termoinnovation.se/projekt/porosa-ytor-for-battre-forangare-i-varmepumpar-och-kylanlaggningar/