Energioptimering

08 december, 2021
Projekt

I det här projektet har en prototyp av en konvektor med systemintegrerade funktioner, och med en unikt högpresterande värmeväxlare, utvecklats och testats genom mätningar i laboratorium.

https://termoinnovation.se/projekt/energirenovering-med-lagtemperaturkonvektorer%e2%80%af/