Utvecklingsplattform

14 december, 2021
Projekt

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och år 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Innovationsklustret Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande (kallat…

https://termoinnovation.se/projekt/genomforande-av-fardplan-for-fossilfri-uppvarmning/