Linköpings universitet

14 december, 2021
Projekt

Projektet studerar hur samverkan mellan fjärrvärme-, el- och industrisektorn kan utgöra en flexibel plattform och bidra till ett resurseffektivt energisystem med en ökad användning av industriell överskottsvärme och en ökad…

https://termoinnovation.se/projekt/flexibelt-energisystem-genom-samverkan/
07 december, 2021
Projekt

Runt hälften av Sveriges kommuner har under lång tid haft ett minskande befolkningsunderlag. Detta medför stora utmaningar för kommunerna vad gäller ekonomiska förutsättningar, kompetensförsörjning och att tillhandahålla service för invånarna.

https://termoinnovation.se/projekt/framtidens-utmaningar-for-mindre-fjarrvarmebolag/