Solvärme

02 februari, 2022
Nyheter

Energimyndigheten har undersökt förutsättningarna och nyttan med att ansluta storskalig solvärme till befintliga fjärrvärmenät. Studien visar att solvärme har störst möjlighet att konkurrera i mindre fjärrvärmenät där man eldar förädlade…

https://termoinnovation.se/ny-rapport-visar-potentialen-for-storskalig-solvarme-i-fjarrvarmenat/