Profu

14 december, 2021
Projekt

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och år 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Innovationsklustret Utvecklingsplattform Uppvärmning – fokus färdplansgenomförande (kallat…

https://termoinnovation.se/projekt/genomforande-av-fardplan-for-fossilfri-uppvarmning/
13 december, 2021
Projekt

Det övergripande målet med Värmemarknad Sverige är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv utveckling av hela energisystemet. Den…

https://termoinnovation.se/projekt/varmemarknad-sverige/
07 december, 2021
Projekt

Ju mer ett fjärrvärmesystem är sammankopplat med elmarknaden, till exempel om kraftvärme är ett dominerande inslag, desto mer påverkas det av elsystemet.

https://termoinnovation.se/projekt/el-och-fjarrvarme-samverkan-mellan-marknaderna-etapp-iii/