Köldbärare

14 december, 2021
Projekt

I det här projektet söker vi nya förbättrade lösningar för framtidens köldbärare som ger en hög energieffektivitet för systemen de används i, och en liten miljöpåverkan. Projektet är en fortsättning på tidigare forskning som resulterat i referenslitteratur om köldbärare som nu används…

https://termoinnovation.se/projekt/framtidens-koldbarare/