Värmeåtervinning

14 december, 2021
Projekt

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare…

https://termoinnovation.se/projekt/energiexport-fran-livsmedelsbutiker/
14 december, 2021
Projekt

Genom att kombinera lågtempererade restenergier med växthus finns det goda förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige. Här föreslås och utvärderas ett nytt koncept där restvärme i form av…

https://termoinnovation.se/projekt/innovativa-energieffektiva-vaxthus/