Fjärrnät

14 december, 2021
Projekt

Det här projektet tar fram ny kunskap, simuleringsmodeller och verktyg för utveckling och optimering av delade energilösningar med temperaturkrav som är så låga att det är möjligt att tillvarata och…

https://termoinnovation.se/projekt/ectogrid-delad-energi-for-ett-hallbarare-samhalle/