Aktörssamverkan

23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/
12 september, 2022
Projekt

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd…

https://termoinnovation.se/projekt/propaccontrol/
25 april, 2022
Nyheter

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till…

https://termoinnovation.se/sa-skapas-en-lonsam-vatgasaffar/
08 april, 2022
Nyheter

Den 1 april bjöd Termoprogrammet in till webbinariet "Sektorssamverkan stärker energisystemet". Hade du inte möjlighet att delta hittar du inspelningen här.

https://termoinnovation.se/inspelning-av-webbinarium-sektorssamverkan-starker-energisystemet/
02 mars, 2022
Nyheter

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet Spillvärmesamarbete i Kiruna utreder hur Tekniska Verken i Kiruna…

https://termoinnovation.se/stadsflytt-i-kiruna-ger-skjuts-at-spillvarme/
22 februari, 2022
Nyheter

Projektet Flexibelt energisystem genom aktörsamverkan studerar hur samverkan mellan värmesektorn, elsektorn och industrin kan skapa ett mer flexibelt energisystem, som skulle kunna bidra till minskad klimatpåverkan. Nu närmar sig projektet…

https://termoinnovation.se/kan-ett-mer-flexibelt-energisystem-skapas-genom-samverkan/
21 februari, 2022
Nyheter

Lantbruk använder ofta mycket energi för att, till exempel, värma djurstallar eller kyla grönsaker. Ofta handlar det om ganska tröga system, där en kortare avstängning eller effektsänkning inte gör någon…

https://termoinnovation.se/sa-kan-lantbruken-i-skane-bidra-till-energisystemet/
03 februari, 2022
Projekt

Det övergripande målet för projektet Lantbrukseffekten är att undersöka hur lantbrukets resurser i form av kyl- och värmeanläggningar kan användas för att stötta det överliggande elnätet och på så sätt…

https://termoinnovation.se/projekt/lantbrukseffekten-2/
14 december, 2021
Projekt

Den mest energieffektiva livsmedelsbutiken som är möjlig att bygga idag är väldefinierad genom omfattande teoretiska studier och några av dess nyckelfunktioner har utvärderats individuellt i fältmätningar. Men systemet som helhet…

https://termoinnovation.se/projekt/basta-mojliga-energiteknik-for-livsmedelsbutiker/
14 december, 2021
Projekt

Idag är det svårt och orimligt att varje energiföretag på var sitt håll ska utveckla och validera dataanalytiska metoder för att optimera värmedistribution. Genom att utveckla samarbetet inom branschen, data…

https://termoinnovation.se/projekt/branschsamarbete-for-avancerad-analys-for-framtidens-uppvarmning/