Aktörssamverkan

03 februari, 2023
Event

Ett webbinarium om hur IEA:s program inom fjärrvärme och fjärrkyla, IEA-DHC, främjar innovation och utveckling i Sverige och världen.

https://termoinnovation.se/event/internationellt-samarbete-med-iea-dhc/
22 december, 2022
Nyheter

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom…

https://termoinnovation.se/helhetsperspektiv-och-samverkan-ar-termos-styrkor/
28 november, 2022
Nyheter

2022 var året då energi dominerade den offentliga debatten som aldrig förr. Utvärdering av Termoprogrammet visar att samverkan bidrar till kompetensuppbyggnad, så mer samverkan blir ett mål för programmet under…

https://termoinnovation.se/mer-samverkan-inom-termo-malet-for-nasta-ar/
01 november, 2022
Nyheter

Deltagarna i Termoprogrammet vill att en kommande programperiod av Termoprogrammet lägger större vikt vid bland annat sektorskoppling och affärsmodeller. Det framkom när heldagskonferensen Termodagen arrangerades den 20 oktober.

https://termoinnovation.se/onskemal-mer-fokus-pa-sektorskoppling-och-affarsmodeller-i-termo-2/
01 november, 2022
Nyheter

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med…

https://termoinnovation.se/forskning-och-innovation-for-framtidens-energisystem/
23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/
12 september, 2022
Projekt

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd…

https://termoinnovation.se/projekt/propaccontrol/
25 april, 2022
Nyheter

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till…

https://termoinnovation.se/sa-skapas-en-lonsam-vatgasaffar/
08 april, 2022
Nyheter

Den 1 april bjöd Termoprogrammet in till webbinariet "Sektorssamverkan stärker energisystemet". Hade du inte möjlighet att delta hittar du inspelningen här.

https://termoinnovation.se/inspelning-av-webbinarium-sektorssamverkan-starker-energisystemet/
02 mars, 2022
Nyheter

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet Spillvärmesamarbete i Kiruna utreder hur Tekniska Verken i Kiruna…

https://termoinnovation.se/stadsflytt-i-kiruna-ger-skjuts-at-spillvarme/