Aktörssamverkan

17 maj, 2023
Event

Ett webbinarium som presenterar hur olika teknik för energilagring kan bättre utnyttja förnybara energikällor

https://termoinnovation.se/event/energilagring-och-fornybar-energi/
11 april, 2023
Event

Ett webbinarium som presenterar värme, kyla och el flexibilitet som en del av framtidens energisystem.

https://termoinnovation.se/event/varme-el-och-flexibilitet/
29 mars, 2023
Nyheter

Kraftigt ökad elproduktion från havsbaserade vindparker öppnar för nya industrietableringar på Gotland, och därmed mer spillvärme. Men hur kan spillvärmen tas tillvara och hur kan öns omställning även bli socialt…

https://termoinnovation.se/gotland-ska-ta-vara-pa-spillvarme-fran-ny-industri-och-vindkraft/
28 mars, 2023
Nyheter

Värmepumpar skulle kunna bidra med efterfrågeflexibilitet till elnätet. Ett sätt kan vara med hjälp av en styrning via värmepumpstillverkarnas molnlösningar som kopplar ihop aggregatorer med enskilda värmepumpar. Men det finns…

https://termoinnovation.se/varmepumpar-kan-stabilisera-elnatet-via-molnlosningar/
03 februari, 2023
Event

Ett webbinarium om hur IEA:s program inom fjärrvärme och fjärrkyla, IEA-DHC, främjar innovation och utveckling i Sverige och världen.

https://termoinnovation.se/event/internationellt-samarbete-med-iea-dhc/
22 december, 2022
Nyheter

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom…

https://termoinnovation.se/helhetsperspektiv-och-samverkan-ar-termos-styrkor/
28 november, 2022
Nyheter

2022 var året då energi dominerade den offentliga debatten som aldrig förr. Utvärdering av Termoprogrammet visar att samverkan bidrar till kompetensuppbyggnad, så mer samverkan blir ett mål för programmet under…

https://termoinnovation.se/mer-samverkan-inom-termo-malet-for-nasta-ar/
01 november, 2022
Nyheter

Deltagarna i Termoprogrammet vill att en kommande programperiod av Termoprogrammet lägger större vikt vid bland annat sektorskoppling och affärsmodeller. Det framkom när heldagskonferensen Termodagen arrangerades den 20 oktober.

https://termoinnovation.se/onskemal-mer-fokus-pa-sektorskoppling-och-affarsmodeller-i-termo-2/
01 november, 2022
Nyheter

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med…

https://termoinnovation.se/forskning-och-innovation-for-framtidens-energisystem/
23 september, 2022
Event

https://termoinnovation.se/event/termodagen2022/