Sheffield Hallam University

13 december, 2021
Projekt

Metoden Walking with Energy; att promenera och samtala om energi, går ut på att bjuda in vanliga medborgare att promenera genom ett energilandskap och samtidigt diskutera hur värme produceras och används…

https://termoinnovation.se/projekt/walking-with-energy/