Lunds tekniska högskola

14 december, 2021
Projekt

I detta projekt utvecklas algoritmer och tjänster som ökar träffsäkerheten i dimensioneringsberäkningar och hittar fel i befintlig infrastruktur vilket hjälper energibolag att optimera sina investeringar.

https://termoinnovation.se/projekt/optimera-investeringar-i-energisystem-med-ai/
13 december, 2021
Projekt

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget…

https://termoinnovation.se/projekt/provborrning-for-kunskapsinsamling-om-djupgeotermi/