Elmarknaden

07 december, 2021
Projekt

Ju mer ett fjärrvärmesystem är sammankopplat med elmarknaden, till exempel om kraftvärme är ett dominerande inslag, desto mer påverkas det av elsystemet.

https://termoinnovation.se/projekt/el-och-fjarrvarme-samverkan-mellan-marknaderna-etapp-iii/