Energiresurser

14 december, 2021
Projekt

Det här projektet ska utveckla energisystem för stadsdelar där värme och kyla kan utbytas lokalt, direkt eller indirekt genom en gemensam energilagring. Det betyder att den totala energianvändningen minskar.

https://termoinnovation.se/projekt/lokalt-energisystem-for-utbyte-av-energiresurser/