Kontakt


Kommunikationen inom Termoprogrammet drivs av Energiforsk. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om innehållet på denna webbplats eller Energimyndigheten om du har frågor om Termoprogrammet.

Termo hos Energimyndigheten

Vill du veta mer om Termoprogrammet?
Kontakta Björn Larsson eller Emil Berg-Lundfeldt på Energimyndigheten.
termo@energimyndigheten.se
Tel: 016-544 20 00

Björn Larsson

Björn Larsson, forskningshandläggare Energimyndigheten: 016-544 23 29


Emil Berg-Lundfeldt, forskningshandläggare Energimyndigheten: 016-544 22 20

Om den här webben

Har du frågor om innehållet på webben?
Kontakta Daniel Hirsch,
kommunikationsansvarig på Energiforsk
daniel.hirsch@energiforsk.se
0708-96 90 09

Om Energiforsk

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning. Vi strävar efter att vara det naturliga navet i energiforskningen – en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem. Vi är effektiva och drivande i att hitta lösningar på problem. Våra ägare och övriga intressenters engagemang gör att vi förstår industrins behov. Det gör också att vi har goda förutsättningar för att samverka, sprida och nyttiggöra resultat och ny kunskap. Våra uppdragsgivare finns bland industrin och energiföretagen, i myndigheter och EU samt bland branschorganisationer, konsulter och ideella organisationer.

Till Energiforsk

Om Celsius

Celsius är en samarbetsplattform för effektiva, integrerade värme- och kylalösningar, med syfte att stödja städer i deras omställning till koldioxidneutrala energisystem. Genom att samla och dela teknisk, ekonomisk, social och politisk expertis, kopplar Celsius samman medlemmar, utbyter kunskap och främjar innovation, vilket leder till lösningar som påskyndar hållbar utveckling i Europa och över hela världen. Tillsammans med Energiforsk ansvarar Celsius, representerat av Johanneberg Science Park och IMCG, för kommunikationen i Termoprogrammet.

Till Celsius