Fjärrvärme

07 februari, 2023
Nyheter

Hur kan vi få in mer förnybart i fjärrvärmesystemen? Det undersöker professor Urban Persson inom ett av IEA:s internationella samarbetsprojekt. Han upplever att utvecklingen i Europa hittills har gått för…

https://termoinnovation.se/fjarrvarme-ar-en-nodvandighet-for-smarta-energisystem/
06 februari, 2023
Nyheter

Fjärrvärmens affärsmodell som vi känner den i dag kommer att förändras. I framtiden blir det viktigt att samarbeta med sina mest engagerade kunder för att utveckla sitt erbjudande till alla…

https://termoinnovation.se/viktigt-att-tanka-nytt-for-framtidens-fjarrvarmeaffar/
06 februari, 2023
Nyheter

Hur många storskaliga groplager för solvärme kan vi ha i Sverige? Det undersöker professor Christopher Bales. Han tror att debatten om hur skogen ska användas öppnar möjligheter för mer solvärme…

https://termoinnovation.se/varmelagring-en-allt-viktigare-systemtjanst-i-framtiden/
03 februari, 2023
Event

Ett webbinarium om hur IEA:s program inom fjärrvärme och fjärrkyla, IEA-DHC, främjar innovation och utveckling i Sverige och världen.

https://termoinnovation.se/event/internationellt-samarbete-med-iea-dhc/
21 december, 2022
Projekt

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som…

https://termoinnovation.se/projekt/ranagard-med-ny-4gdh-teknik/
21 december, 2022
Projekt

Målet med projektet har varit att utarbeta system för säsongslagring av överskottsvärme producerad vid KVV Filborna i Helsingborg.

https://termoinnovation.se/projekt/metodutveckling-av-hogtemperaturlagring-i-sedimentar-berggrund/
21 december, 2022
Projekt

Syftet med projektet är att ta fram en generell inmatningscentral för att ansluta decentraliserade värmekällor till fjärrvärmenätet och öka förutsättningarna för små industrier att anslutas till fjärrvärmenäten. Inom projektet designas…

https://termoinnovation.se/projekt/standardiserad-inmatningscentral-for-decentrala-varmekallor-i-fjarrvarmesystem/
21 december, 2022
Projekt

Projektet ska visa ett helt digitaliserat fjärrvärmenät som ger nya möjligheter till effektivisering och tjänster, som t.ex. ökad verkningsgrad och minskade utsläpp i produktion, minskade förluster i distribution, samt ökad…

https://termoinnovation.se/projekt/varldens-forsta-digitala-fjarrvarmenat-fossilfritt-alpint-vm2019/
21 december, 2022
Projekt

I detta projekt undersöks de affärsmässiga, särskilt rättsliga, förutsättningarna för att introducera och driva balanserade termiska nät, BTN. Det övergripande målet med projektet är att analysera och skapa förståelse för…

https://termoinnovation.se/projekt/balanserade-termiska-nat-nydanande-smaskalig-energidelning-rattsliga-och-ekonomiska-forutsattningar/
21 december, 2022
Projekt

Syftet med GeoCoHorT är att påskynda övergången till 4:e generationens fjärrvärme och kylning (4GDHC), genom att utvärdera, optimera och demonstrera integrationen av ytlig geotermisk värmeutvinning med andra förnybara källor och…

https://termoinnovation.se/projekt/geothermal-community-heat-technology-and-transfer/