Om forsknings- och innovationsprogrammet Termo

Termo är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till att utveckla kunskap, kompetens och innovationer inom området värme och kyla för att accelerera energiomställningen och möjliggöra ett kostnadseffektivt, robust och hållbart energisystem.

Programmet startade 2018 och har under de första fem åren finansierat ett 90-tal forskningsprojekt med en total budget på cirka 260 miljoner kronor.

Den andra programperioden är på fem år och pågår 2024–2028, med möjlighet till förlängning. Budgeten är på 160 miljoner kronor.

Grafisk profil och logotyper

Logotyper för nedladdning

För användning digitalt
Logotyp med transparent bakgrund i RGB och filformatet .png.
Logotyp Termo i färg
Logotyp Termo vit
Logotyp Termo svart
Logotyp Termo i färg med pay off svenska
Logotyp Termo i färg med pay off engelska

Grafisk profil
Termos grafiska profil