Om forskning- och innovationsprogrammet Termo

Syftet med programmet Termo är att bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem. Det handlar om att tillvarata energiresurser, resurseffektiv användning och samspel med andra energibärare. I programmet ingår såväl det tekniska systemet som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan. Dessutom ska programmet bidra till att stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat inklusive exportmöjlighet för svenskt näringsliv.

Programmet pågår till den 31 december 2024 har en ram om 260 miljoner kronor för åren 2018 – 2024.  Programmet innefattar tre forsknings-, utvecklings- och innovationsområden:

  • Värme- och kylalösningar för framtidens användare och lokalsamhällen
  • Effektivt tillvaratagande av förnybar och återvunnen värme och kyla
  • Missioninriktat angreppsätt för effektivt samspel inom värme och kyla: affärsmodeller, organisation, regelverk, styrmedel, teknik etc

Grafisk profil och logotyper

Logotyper för nedladdning

För användning digitalt
Logotyp med transparent bakgrund i RGB och filformatet .png.
Logotyp Termo i färg
Logotyp Termo vit
Logotyp Termo svart
Logotyp Termo i färg med pay off svenska
Logotyp Termo i färg med pay off engelska

Grafisk profil
Termos grafiska profil