Publicerad: 2023-08-21

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

Den 19 oktober är du varmt välkommen till årets upplaga av Termodagen i Stockholm, i regi av Energimyndighetens forskningsprogram Termo. Konferensen är kostnadsfri, inklusive lunch och fika.

– Under Termodagen samlar vi talare för att sprida kunskap, inspirera och skapa möjlighet att nätverka. Syftet med dagen och hela Termoprogrammet är att utveckla värme och kyla för framtidens energisystem, säger Björn Larsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Se alla presentationer

Alla presentationer från dagen finns här.

Dagens moderator: Kjerstin Ludvig, Profu

8:30 Incheckning
9:00 Välkommen och inledning
Värme och kylas roll i energiomställningen: Scenarier 2040– 2045
– Åsa Forsum, Energimyndigheten
9:30 Energigemenskaper
Inledning: Marcus Nystrand, Uppsala Kommun

 • Lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla med termiskt lager för ökade energi- och miljövinster
  – Sasan Sadrizadeh, KTH
 • Samspel mellan värme, kyla och elanvändning i ett bostadsområde med en hög andel solcellsproducerad el
  – Mattias Gustafsson, Högskolan i Gävle
10:30 Fika & nätverkande
11:00 Industriell spillvärme
Inledning: Håkan Nordin – Boden Business Agency

 • Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme
  – Nathalie Fransson, IVL
 • Effektivt utnyttjande av industriell spillvärme genom låg temp värmedrivna kraftcykler – en integrerad ansats för Svensk industri
  – Björn Palm, KTH
12:00 Lunch 
13:00
Framtidens fjärrvärme
Inledning: Julia Ahlrot, Växjö Energi

 • Ranagård med ny 4GDH-teknik
  – Heidi Norrström, Högskolan i Halmstad
 • Högupplöst GIS mappning av värmekällor för fjärrvärme
  – Nelson Sommerfeldt, KTH
14:00 Termoprogrammets framtid
– Björn Larsson, Energimyndigheten
14:30 Fika & nätverkande
15:00 Hur produktkrav driver utveckling
– Carlos Lopes och  Emma Olsson, Energimyndigheten
15:30 Panelsamtal: resultat från forskning till marknaden
– Sandra Jonsson, Vasakronan
– Monica Axell, Rise
– Nils Grunditz, Greenergy
16:15 Slutsatser från dagen

16:30
Mingel
Vi går gemensamt till trevliga And Hotel Stockholm på Apelbergsgatan 40, knappt 300 meter från konferensen, där var och en kan beställa dryck och tilltugg efter eget tycke i hotellets bar.

Anmäl dig här!

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event