Publicerad: 2023-08-21

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

Den 19 oktober är du varmt välkommen till årets upplaga av Termodagen i Stockholm, i regi av Energimyndighetens forskningsprogram Termo. Konferensen är kostnadsfri, inklusive lunch och fika.

– Under Termodagen samlar vi talare för att sprida kunskap, inspirera och skapa möjlighet att nätverka. Syftet med dagen och hela Termoprogrammet är att utveckla värme och kyla för framtidens energisystem, säger Björn Larsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Anmäl dig här.

Dagens agenda

Dagens moderator: Kjerstin Ludvig, Profu

8:30 Incheckning
9:30 Välkommen och inledning
Värme och kylas roll i energiomställningen: Scenarier 2040– 2045
– Åsa Forsum, Energimyndigheten
9:30 Energigemenskaper
Inledning: Marcus Nystrand, Uppsala Kommun

 • Lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla med termiskt lager för ökade energi- och miljövinster
  – Sasan Sadrizadeh, KTH
 • Samspel mellan värme, kyla och elanvändning i ett bostadsområde med en hög andel solcellsproducerad el
  – Mattias Gustafsson, Högskolan i Gävle
10:30 Fika & nätverkande
11:00 Industriell spillvärme
Inledning: Håkan Nordin – Boden Business Agency

 • Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme
  – Nathalie Fransson, IVL
 • Effektivt utnyttjande av industriell spillvärme genom låg temp värmedrivna kraftcykler – en integrerad ansats för Svensk industri
  – Björn Palm, KTH
12:00 Lunch 
13:00
Framtidens fjärrvärme
Inledning: Daniel Eidenskog, Växjö Energi

 • Högupplöst GIS mappning av värmekällor för fjärrvärme
  – Nelson Sommerfeld, KTH
 • Ranagård med ny 4GDH-teknik
  – Heidi Norrström, Högskolan i Halmstad
14:00 Termoprogrammets framtid
– Björn Larsson, Energimyndigheten
14:30 Fika & nätverkande
15:00 Hur produktkrav driver utveckling
– Carlos Lopes och  Emma Olsson, Energimyndigheten
15:30 Panelsamtal: resultat från forskning till marknaden
– Sandra Jonsson, Vasakronan
– Monica Axell, Rise
– Nils Grunditz, Greenergy
16:15 Slutsatser från dagen
16:30 Mingel

Anmäl dig här!

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

16
mar

Så når du ut med forskning i media

Förenkla, kom med rekommendationer – och inspireras av Hans Rosling. Det är tre knep som hjälper forskare att få media att rapportera om deras forskning. Energiforsks kommunikationsansvarige Daniel Hirsch, före detta journalist och pr-konsult, ger sina bästa tips om hur forskare kan nå ut till en bredare krets.

Områden

Övrigt

Relaterade Event

Se alla event

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027. 

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme