Publicerad: 2023-06-13

Workshop om Energimyndighetens strategi kring finansiering av forskning inom området värme och kyla

Digital workshop där Energimyndigheten informerar om sina tankar kring strategin för framtidens värme och kyla.

Under hösten ska Energimyndigheten slå fast sin strategi kring finansiering av forskning inom området värme och kyla. Nu bjuder vi in ett begränsat antal personer att ge synpunkter på strategin så här långt och du är en av dem Energimyndigheten vänder sig till.

Välkommen till en 2 timmars digital workshop den 20 juni klockan 9.00–11.00, där Energimyndigheten informerar om sina tankar kring strategin. Workshopen syftar till att Energimyndigheten ska få återkoppling, för att kunna skapa en så bra strategi som möjligt.

Som deltagare får du möjlighet att ge din syn på bland annat:

  • Vilka utmaningar står energisystemet inom värme och kyla för fram till 2045?
  • Vilken forskning inom värme och kyla tycker du att Energimyndigheten ska satsa på?
  • Vilka aktörer bör vara engagerade i forskning och innovation kring värme och kyla?
  • Hur bör Energimyndigheten arbeta för att nå ut med resultaten från forskningen?
  • Vi hoppas att du vill bidra med svar på dessa frågor.

För att få möjlighet att delta behöver vi din anmälan senast den 13 juni klockan 12.00.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

16
mar

Så når du ut med forskning i media

Förenkla, kom med rekommendationer – och inspireras av Hans Rosling. Det är tre knep som hjälper forskare att få media att rapportera om deras forskning. Energiforsks kommunikationsansvarige Daniel Hirsch, före detta journalist och pr-konsult, ger sina bästa tips om hur forskare kan nå ut till en bredare krets.

Områden

Övrigt

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027. 

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme