Publicerad: 2024-01-15

Webbinarium – Så kan värmesektorn bidra till fossilfrihet

Vid detta tillfälle får du ta del av två projekt om färdplan för fossilfri uppvärmning och en ny generation av underjordiskt värmelager.

Uppvärmningssektorn har goda möjligheter att bidra med negativa utsläpp inom några år. Forskning och innovation är avgörande för att utveckla energilösningar för fossilfri uppvärmning.

Välkommen till vårens första Termowebbinarium den 21 februari klockan 9.00–10.00!

Projekt som presenteras:

  • Ny generation underjordiskt värmelager
    Henrik Lindståhl, Tekniska Verken & Jan Bergland, Hydroc
    Projektet testar och verifierar teknik som skapar ett lager i berggrunden och att därefter överföra värme till och från lagret.Tekniken ska användas för att lagra överskottsvärme från sommar till vinter.
  • Färdplan värme 
    Kjerstin Ludvig och Josefine Kjellander, Profu
    Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen.

Anmälan

Anmäl dig till webbinariet här.

Välkommen!

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.