Publicerad: 2024-01-23

De skapar sprickor i berget – ska bli värmelager för fjärrvärme

Tekniska Verken i Linköping och företaget Hydroc har testat att skapa sprickor i berggrunden för att skapa ett värmelager till fjärrvärmenätet. Pilotprojektet har gått enligt plan, nästa steg är att utöka spricksystemet och höja temperaturerna. Om allt funkar kan lagret vara i full drift om två år.

– Vi ser en jättepotential i detta, framför allt i Sverige och Finland som har gott om lämplig berggrund. Andra alternativ skulle kunna vara borrhålslager och gropvärmelager, men vi bedömer att de är dyrare. Vår teknik kan även innebära ett genombrott för att lagra solvärme, säger Jan Bergland, vd för Hydroc.

Projektet Ny generation underjordiskt värmelager kommer att presenteras på Termowebbinariet den 21 februari. Det går ut på att skapa ett kostnadseffektivt lager för överskottsvärme eller billig värme. Tekniken är att skapa sprickor i berggrunden, värma upp grundvattnet när det finns överskottsvärme och låta det värma berget genom att cirkulera det i sprickorna. Sedan hämtas värmen tillbaka när behov finns, för att på så sätt kunna lagra värme från sommar till vinter.

Pilotprojektet genomförs i stadsdelen Vallastaden i Linköping, som har ett lågtemperaturnät för fjärrvärme. Målet är att kunna värma ett hundratal lägenheter i Vallastaden 90 dagar per år. Det berg som använts hittills ligger inom en diameter på 30 meter på 50–100 meters djup.

– Vi har nu testat att värma grundvattnet till 45 grader under en månad, laddat ut under två veckor då vi fick ut 40-gradigt vatten. Utifrån det kalibrerade vi och Hydroc våra beräkningsmodeller, det har varit en ganska stor del av arbetet, säger Henrik Lindståhl, forskningsingenjör för termisk energi på Tekniska Verken.

Slutsatsen hittills är att det behövs mer effekt, vilket skapas genom att utöka spricksystemet och möjliggöra ett ökat flöde i systemet. Därefter ska de senast i juni i år testa att öka temperaturen på grundvattnet.

– Vi ska upp till 90 grader. Planen är att då att få tillbaka mellan 65 och 80 grader. Målet är en effekt på 0,5–1 MW och få ut 0,5–1 GWh värme, säger Jan Bergland.

Han bedömer att ett lager får kosta upp till cirka 2 miljoner kronor per GWh för att det ska vara lönsamt – ju större lager desto bättre möjlighet till lönsamhet.

Tekniska Verken levererar i dag cirka 1 500 GWh värme per år, men ser ett behov av ett värmelager på 100 GWh. Värmeproduktion baseras på avfallsförbränning, som också ger el.

– Men ibland måste vi prioritera värme, då får vi dra ner på elproduktionen. Dessutom, när elpriserna var som högst hösten 2022 levererade vår kraftvärme ingen el alls för det fanns ingen avsättning för värmen. I bägge de fallen hade ett värmelager hjälpt oss att leverera mer el och sänkt elpriserna, säger Henrik Lindståhl.

Vilka är de största utmaningarna med tekniken?
– Sprickskapandet, vi behöver visa att vi kan få upp effekten mer. Vi var som mest uppe på 70 kW effekt, men behöver komma upp till 500 kW. Går allt som det ska kan vi i höst börja ladda berget med värme för att vintern ett år senare leverera till hushållen i Vallastaden, säger Jan Bergland.

Webbinarium – Så kan värmesektorn bidra till fossilfrihet

Vill du höra mer om projektet Ny generation underjordiskt värmelager?
Anmäl dig till webbinariet Så kan värmesektorn bidra till fossilfrihet den 21 februari.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.