Pågående

Styrsystem skapar värmeväxlarfält av kombinerade borrhål

Det internationella projektet Recoin ska utveckla ett system för att effektivt lagra värme och kyla i grupper av borrhål. Tillsammans med partners från Tyskland och Schweiz ska KTH och Bengt Dahlgren Stockholm Geo ta fram ett system för prediktiv styrning.

Borrhålsvärmeväxlarfält kombinerar flera enskilda borrhål för tillförsel och lagring av värme och kyla. Recoin-projektet ska utveckla en ny typ av styrsystem för detta. Systemet ska övervaka driften, reglera enskilda eller grupper av borrhålsvärmeväxlare samt skapa optimal total systemeffektivitet.

Avgörande delar i projektet blir att ta fram flexibel modellering, prediktion och en kontrollprocedur som sedan ska integreras i styrsystemet för prediktiv styrning.

Projektet genomförs gemensamt med aktörer från Tyskland, Schweiz och Sverige. Fokus för de svenska aktörerna KTH och Bengt Dahlgren Stockholm Geo är att utveckla modelleringsinfrastrukturen, som är instrumentell för utvecklingen av styranordningen, på implementeringen av ett övervakningssystem samt på att testa den nya styrenheten.

Styrenheten finns vid ett borrhålsvärmeväxlarfält vid Tekniska museet i Stockholm. Tester utförs även i Schweiz och Tyskland för att skapa grunden för en flexibel och praktisk användning.

Sammanfattning

Projektnamn

Recoin – Realtidsstyrning och inställning av borrhålsvärmeväxlarfält för optimal integration i värme och kylsystem

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan, Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB

Projektledare

Alberto Lazzarotto

Kontakt

alaz@kth.se

Energimyndighetens projektnummer

P2022-01040

Pågår till

31 oktober 2025

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.