Publicerad: 2024-04-11

”Energieffektivisering behöver bli sexigt”

En investering i energieffektivisering på 15 miljarder kronor kan spara elkonsumenterna närmare 100 miljarder kronor per år, genom minskad och flyttad elförbrukning. Flexibel drift av vattenburna värmepumpar kan tillgängliggöra mer än 10 procent av Sveriges maximala effektbehov en kall vinterdag. Den uppskattningen gör Björn Berg, vd på Ngenic.

– I dag är det tyvärr väldigt osexigt med energieffektivisering. Men den potential till flexibilitet och sektorskoppling som finns i villor och större fastigheter innebär en stor möjlighet. Att effektivisera det vi redan har är det bästa vi kan göra ur samhällsekonomisk synvinkel, säger Björn Berg.

Den 17 april arrangerar Termo Innovation webbinariet Värmepumpar, flexibilitet och optimering av fjärrvärmeinvesteringar, där Ngenics vd Björn Berg är en av talarna. Ngenic installerar mjuk- och hårdvara i villor och fastigheter som hjälper ägarna att styra värmepumpar att köpa el när priset är lågt och eltillgången i samhället är hög.

Under webbinariet kommer Björn Berg fokusera på den potential i effekt- och energieffektivisering han ser i sektorskoppling och att flytta värmeproduktion bort från de timmar när elbehovet är som störst. Han anser att fastigheters behov av värme och el glöms bort i debatten kring elektrifieringen av industri och transporter.

– Omkring 40 procent av vår elförbrukning i dag går till värme, belysning, ventilation och service i fastigheter. Men det kommer i skymundan när man pratar vätgas, transporter och den transformation som ska göras i industrin, säger Björn Berg.

Hur stor anser du att potentialen för flexibilitet är i fastigheter?
– Det finns cirka 1 miljon vattenburna villavärmepumpar i Sverige. Bara från dem är den potentiella flexibiliteten 3–5 GW. Det är mer än 10 procent av maxeffekten i Sverige en kall vinterdag. Till det kommer större fastigheter med fjärrvärme som också kan bidra till ett flexibelt elsystem, där kommer sektorskopplingen in.

Hur mycket bedömer du att den flexibiliteten är värd?
– Den minskning och flytt i tid av förbrukning som Sverige gjorde förra vintern när elpriserna drog i väg var värd 96 miljarder kronor. Då har jag utgått från Energiforsks rapport Lowering prices in a hurry och officiell statistik från bland annat Svenska kraftnät. Det handlade dock framför allt om att vi dämpade förbrukningen. Jag bedömer att vi skulle kunna uppnå motsvarande genom en investering i energieffektivisering på 10–15 miljarder kronor.

Björn Berg bedömer att ökad flexibilitet i den här storleksordningen kraftigt sänker behovet av eldistribution. Dessutom skulle ökad energieffektivisering köpa Sverige tid.

– Med den här energieffektiviseringen kan vi köpa oss tio år för att hinna bygga ut elproduktion och distribution, samtidigt som det ökar vår konkurrenskraft.

Vad krävs för att investeringarna ska bli av?
– Inför ett rot-avdrag eller liknande för den här typen av lösningar. Även om det i sig är lönsamma investeringar för fastighetsägaren måste man visa att det även är en prioriterad åtgärd, så staten bör se avdragen som en investering i effektivitet.”

Vilka utmaningar ser du?
– Jag tror att det finns en okunskap och ett bristande intresse hos både medborgare och producenter. För energiföretag kan det kännas jobbigt att förändra affären och börja samarbeta med kunden. Vi behöver därför hjälpas åt att skapa rätt incitament och information så att folk tycker att det är bra.

Ser du optimistiskt eller pessimistiskt på framtiden?
– När det gäller energiframtiden – väldigt optimistiskt. Där går vi i rask takt mot ett fossilfritt samhälle med hög motståndskraft, vi kommer att lösa klimatfrågan.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.